Maksimalno na strani prirode

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, u želji da potakne prepoznavanje važnosti te predstavi principe i trendove u očuvanju urbane i periurbane prirode, poziva zainteresiranu i stručnu javnost na konferenciju Maksimalno na strani prirode.

Stručno – znanstvena konferencija održat će se 28. rujna 2023. u Zagrebu (KRAŠ Auditorium, Ravnice 48).

Tema

Konferencija svojim programom želi osigurati razmjenu znanja i iskustava stručnjaka i javnosti o očuvanju urbane i periurbane bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti i njezinoj ulozi u prilagodbi klimatskim promjenama i održavanju kvalitete života stanovnika urbanih cjelina. Iako je geografski fokus konferencije Grad Zagreb, tematska iskustva iz drugih urbanih područja također su dobrodošla.

Programski želimo pokriti slijedeća područja*:

  • evaluacija stanja urbane i periurbane prirode, uključujući analizu pritisaka i prijetnji te prijedloge/projekte ublažavanja učinaka
  • aktivne mjere očuvanja prirode u urbanim i periurbanim područjima i njihovi rezultati
  • usluge urbanih i periurbanih ekosustava i njihovog značaja za očuvanje kvalitete života građana
  • zelena infrastruktura temeljene na prirodnim i poluprirodnim staništima, uključujući ekološke koridore u gradovima
  • restauracija staništa u urbanim područjima
  • prostorno planiranje i urbanizam u očuvanju/restauraciji prirode, usluga ekosustava i primjeni rješenja temeljenih na prirodi
  • krajobrazna arhitektura u očuvanju i restauraciji urbane i periurbane bioraznolikosti
  • komunalno održavanje gradova (gospodarenje otpadom, održavanje urbanih zelenih površina i dr.) i njegova uloga u očuvanju bioraznolikosti i uklanjanju konflikata s ljudima
  • rješenja temeljena na prirodi u prilagodbi urbanih cjelina klimatskim promjenama
  • izazovi upravljanja zaštićenim područjima u urbanom i periurbanom prostoru

*moguć je prijedlog i drugih relevantnih područja

Fotografija: Petar Metić
Preliminarni program

Pozivani su svi zainteresirani da putem usmenih ili posterskih izlaganja prikažu rezultate svojih istraživanja/analiza/projekata ili pregled obrađene teme. Sudjelovanje na Konferenciji moguće je i bez prijave izlaganja.

Na raspolaganju je preliminarni program dok će konačni program, prilagođen broju pristiglih priopćenja bit će naknadno objavljen. Sažeci priopćenja bit će objedinjeni u zborniku sažetaka u digitalnom formatu.

Zbog ograničenog kapaciteta lokacije na kojoj je održava konferencije, broj sudionika ograničen je na 100. Radni jezik konferencije je hrvatski. Sudionici ne plaćaju kotizaciju. Na lokaciji konferencije za sudionike je osigurano osvježenje u pauzama i ručak.

Prijava za sudjelovanje

Prijava sudjelovanja moguća je do 30. lipnja 2023. U slučaju interesa većeg od kapaciteta događanja, organizator zadržava pravo ranije zatvoriti prijave.

Prijava za izlaganje

Upute autorima/izlagačima radova

Izlaganjem se prikazuju rezultati vaših istraživanja, analiza ili projekata kao i pregled obrađene teme relevantne za Konferenciju.

Izlaganje je moguće usmeno ili putem posterskog priopćenja. Sudionik koji je nositelj izlaganja u svojoj prijavi za sudjelovanje indicira koji način izlaganja preferira. U oba slučaja organizatoru je potrebno poslati sažetak izlaganja sukladno uputama kasnije dolje.

U slučaju da broj zaprimljenih prijava za usmeno izlaganje bude veći od raspoloživog vremena u programu, organizator zadržava pravo prebaciti dio usmenih izlaganja u posterska, o čemu će autor biti obaviješten.

Sažeci svih priopćenja bit će tiskani u zborniku sažetaka koji će u elektroničkom obliku biti dostupan sudionicima i široj javnosti putem mrežne stranice javne ustanove.

Upute za usmeno izlaganje

Za usmeno izlaganje autor ima na raspolaganju 15 minuta iza kojih slijedi 5 minuta osiguranih za raspravu. Autori su dužni pri koncipiranju i provedbi samog izlaganja voditi računa o raspoloživom vremenu i programu Konferencije.

Autorima će biti na raspolaganju računalo sa Windows operativnim sustavom i MS Office paketom, Internet, LCD projektor i razglas.

Autori su dužni dostaviti svoju prezentaciju tehničkoj potpori najkasnije 5 minuta prije početka programske cjeline u kojoj je programom najavljeno njihovo izlaganje.

Fotografija: Sandra Tralić
Upute za postersko izlaganje

Organizator će osigurati prostor za izlaganje postera maksimalne veličine 80 x 120 cm (širina x visina, portretna orijentacija) kao i sredstva za pričvršćivanje postera.

Sadržaj postera bi morao biti čitljiv s udaljenosti od 1,5 m. Dizajn i tisak postera odgovornost je autora izlaganja.

Posteri će biti izloženi tijekom čitavog trajanja konferencije kako bi se osigurala maksimalna vidljivost izlaganja. Autor postera dužan je biti kraj svog izlaganja tijekom Poster sesija u prijepodnevnoj i popodnevnoj programskoj pauzi.

Poster odgovarajućih dimenzija potrebno je izvjesiti na odgovarajuće numerirano mjesto najkasnije do 9:00 na dan održavanja Konferencije, te ukloniti na kraju istog dana, najkasnije do 19:00 sati.

Upute za pisanje i slanje sažetka

Sažetke je potrebno napisati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Dijelovi sažetka su: naslov; ime i prezime jednog ili više autora (sa masno otisnutim i podcrtanim imenom i prezimenom autora koji će izlagati); naziv i adresa institucije/organizacije kojoj autor/i pripada; kontakt adresa elektroničke pošte autora; tekst sažetka i ključne riječi (najviše pet). Pripadnost autora iz više institucija/organizacija potrebno je označiti različitim brojkama u eksponentu iza prezimena tj. ispred naziva institucije/organizacije.

Organizator neće osigurati lekturu hrvatskog i/ili engleskog teksta.

Sažetak se šalje u MS Word formatu, na A4 stranici s marginama od 2,5 cm. Tip slova je Times New Roman, veličina 12 točaka, a prored jednostruk.

Tekst sažetak, ne računajući razmake, može imati najviše 1.500 znakova (isključujući naslov, podatke o autoru/ima i ključne riječi) na svakom od jezika. U sažetku treba opisati cilj rada/istraživanja/projekta/analize, glavne rezultate i kratak zaključak. Na kraju sažetka potrebno je naznači željeni oblik priopćenja: usmeno ili posterski. Sažetak treba dostavi na adresu elektroničke pošte irina.zupan@park-maksimir.hr s naznakom teme ”sažetak MNSP2023“.

Rok za dostavu sažetaka je 16. kolovoza 2023. Dospjele prijedloge pregledat će programsko-organizacijski odbor koji će do 24. kolovoza 2021. sudionike obavijestiti o odabranim radovima i potvrđenom načinu izlaganja.

Kontakt: JAVNA USTANOVA – MAKSIMIR
Maksimirski perivoj 1
HR-10000 ZAGREB

Autor: park-maksimir.hr/mnsp2023/#o-konferenciji

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Uskrsni običaji u Konavlima

Read Next

Hrvatska kamping ponuda