Park prirode Učka slavi 25 godina

Park prirode Učka slavi 25 godina otkako su istoimena planina i dio Ćićarije proglašeni zaštićenim područjem. PP Učka smješten je uz obalu sjevernog Jadrana na jednoj od najsjevernijih točaka Mediterana, veže Istru i kontinentalni dio Hrvatske te predstavlja zbirku prirodnih ljepota.

– Mikrolokacijski povoljni uvjeti stvorili su ovdje brojna staništa biljnih zajednica, a utjecaj čovjeka koji je ovdje boravio i bavio se poljoprivredom i stočarstvom doprinijeo je tomu da ovo područje bude itekako vrijedno u smislu mozaičnosti terena i ostataka kulturne i povijesne baštine, ističe v.d. ravnatelja PP Učka Žarko Herceg.

Vrijednosti zbog kojih je Učka proglašena parkom prirode poznate su već odavno, a leže u njenom reljefu i neposrednoj blizini mora, što je uvjetovalo razvoju specifične klime te bujne šumske vegetacije. Tome valja dodati bogata livadna i druga antropogena staništa na kojima nalazimo brojne endemske, ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste.

Učka, kao i Ćićarija, oduvijek je svojom ljepotom privlačila mnogobrojne izletnike i posjetitelje kojima je ova oaza zelenila i mira nudila bijeg iz gradske vreve i gužve. Upravo je zbog svoje blizine gradskim središtima Učka oduvijek bila omiljeno izletište te odredište brojnim planinarima i zaljubljenicima u prirodu.

Proglašenjem Učke i dijela Ćićarije Parkom prirode Učka stvoreni su preduvjeti za bolju i organiziraniju turističku valorizaciju Učke, međutim, ono što je specifično kada govorimo o turizmu u zaštićenim područjima jest da ono ne smije ničim degradirati vrijedna prirodna i ljudskom rukom stvorena obilježja radi kojih je Učka proglašena parkom prirode.

Postavljanjem ulaznih tabela, cestovne smeđe signalizacije, putokaza s markacijama na raskrižjima glavnih planinarskih staza te tabela s pravilima ponašanja učinjeni su prvi koraci ka stvaranju potrebne turističke infrastrukture te organizacije sustava posjećivanja koji predstavlja prioritetnu aktivnost bez koje je nemoguć bilo kakav sustavni i organizirani razvoj Parka. Do sada je učinjeno mnogo na turističkoj infrastrukturi kako bi se stvorio što kompletniji i sadržajniji turistički proizvod, a sve kako bi naši posjetitelji čim više uživali u ljepoti prirode koju pružaju Učka i Ćićarija.

OSOBNA ISKAZNICA PARKA PRIRODE UČKA

OBUHVAT: Područje masiva Učke i dijela Ćićarije

POVRŠINA: 160 km2

NAJVIŠI VRHOVI: Vojak 1401 m, Veli Planik 1272 m

AKT I GODINA PROGLAŠENJA: Zakon o proglašenju Parka prirode Učka (N.N. 45/99); travanj 1999.

AKT I GODINA OSNIVANJA JU: Uredba o osnivanju JU Park prirode Učka (N.N. 96/99); rujan 1999.

ŽUPANIJEIstarskaPrimorsko-goranska

GRADOVIOpatija

OPĆINEKršanLanišćeLovranLupoglavMatuljiMošćenička Draga

Što je to park prirode?

Park prirode je “prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima. Park prirode ima i znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.“ (Zakon o zaštiti prirode; N.N. 80/13)

Flora i biljne zajednice

Park prirode Učka prije svega karakterizira iznimna raznolikost obilježja na razmjerno malom prostoru. Tako je Učka zacijelo jedino mjesto na svijetu gdje možete fotografirati stenoendemski učkarski zvončić (Campanula tommasiniana) i jedno od posljednjih europskih lokaliteta na kojem će strpljivo oko ljubitelja ptica biti nagrađeno impresivnim siluetama bjeloglavog supa (Gyps fulvus) ili surog orla (Aquila chrysaetos). Ove vrste dva su istaknuta predstavnika ornitofaune Učke koja broji oko 120 dosad zabilježenih gnjezdarica, kao i više drugih ptičjih vrsta koje povremeno posjećuju Učku.

Osebujnost flore Parka najviše se zrcali u činjenici da je to područje koje obzirom na geografski položaj i klimu obiluje i kontinentalnim i mediteranskim vrstama. Tako flora Parka prirode Učka prema aktualnoj literaturi broji oko 1300 različitih vrsta, što je s obzirom na relativno malu površinu zaštićenog područja izuzetno velik broj. Takvo bogatstvo vrsta Učka ponajprije može zahvaliti već ranije opisanim čimbenicima fizičkog okoliša, a prije svega klimi, geologiji i reljefu.

Učka ima vrlo dugu i bogatu tradiciju botaničkih, a posebno florističkih istraživanja. Prvi znanstvenici koji su posjetili Učku bili su upravo botaničari. Popis istaknutih istraživača Učke vrlo je dugačak, a većina florističkih radova koji su objavljeni u XX. stoljeću dopunjuje spoznaje o bogatstvu flore zaštićenog područja i ujedno upozorava da se, usprkos višestoljetnom razdoblju florističkih istraživanja, ovdje i dalje mogu očekivati nova otkrića.

Učka je po raznolikosti staništa te biljnih i životinjskih vrsta koje na njoj obitavaju jedna od važnih točaka biološke raznolikosti europskog kontinenta. Literaturni podaci o životinjskom svijetu koji potječu iz prve polovice XX. stoljeća ukazuju na postojanje velikog broja endema i zakonom zaštićenih vrsta na području Parka o kojima bi se trebalo aktivno skrbiti. Procjenjuje se da je poznato samo oko 40% od ukupnog broja vrsta koje nastanjuju Park.

Autor: www.pp-ucka.hr

Fotografija: LUX Promocija

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Kumpanjol – blatska tradicionalna slastica inspirirana viteštvom

Read Next

Kari Kola, umjetnik svjetla ukrasio amfiteatar u Puli zadivljujućim osvjetljenjem pod nazivom “Impact with Light”