prof.dr

Ovo je odličan prikaz s prijedlozima prilagođavanja klimatskim promjenama. Vidi se da autor prati strana istraživanja, ali i javne politike koje se na ta istraživanja temelje. Ekonomisti, gospodarstvenici, političari trebali bi ovo pročitati i razmisliti o svom djelovanju. Glasači isto tako.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Nikolina Brnjac

Read Next

ministar savjetnik dr.