Kvaliteta vode obalnih kupališta Hrvatske na prvom mjestu u Europi

Prema najnovijem izvješću koje je objavila Europska komisija i Europska agencija za okoliš, kvaliteta vode obalnih kupališta Hrvatske na prvom je mjestu u Europi. Izvješće obuhvaća 27 država članica te Albaniju i Švicarsku, ukazuje da se izvrsne vode za kupanje nalaze u Grčkoj, Hrvatskoj, Cipru i Austriji.

Prema direktivi o vodi za kupanje, kvaliteta kupališnih voda procjenjuje se na temelju mikrobioloških podataka, a razvrstane su na vode loše, zadovoljavajuće, dobre i izvrsne kvalitete. Kvaliteta obalnih voda za kupanje u Europi općenito je bolja od kvalitete kopnenih voda koje čine rijeka i jezera. U 2023. godini, oko 89 % obalnih voda za kupanje u EU-u klasificirano je kao izvrsno, u usporedbi s nešto manje od 79 % kopnenih voda za kupanje.

Po kvaliteti vode obalnih kupališa, Hrvatska je na prvom mjestu u Europi.

Od 936 kupališta testiranih 2023. godine u Hrvatskoj njih 905, odnosno 96.7 posto bilo je izvrsne kvalitete, 22 dobre i 5 zadovoljavajuće kvalitete. Nijedno kupalište nije bilo loše kvalitete.

Po kvaliteti vode obalnih kupališa, Hrvatska je na prvom mjestu u Europi. Od 894 testiranih voda, njih 886 bilo je izvrsne kvalitete, što je 99.1 posto.

Kvaliteta kopnenih voda za kupanje, od 42 testirana kupališta, 19 imalo je vodu izvrsne kvalitete, odnosno 45.2 posto, 18 je bilo dobre kvalitete i tri zadovoljavajuće.

Autor: commission.europa.eu

Fotografija: np-kornati.hr

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Valenta Wines – tradicija vinogradarstva na rajskom brdu nadomak Motovuna

Read Next

KultuRi – Konferencija valorizacije kulturno povijesne i sakralne baštine u turizmu