Održana završna konferencija projekta „LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu / Seabird conservation network in the Adriatic”

Od 9. do 11. svibnja 2023. u Hotelu Medena u Segetu Donjem, održana je završna konferencija petogodišnjeg projekta „LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu / Seabird conservation network in the Adriatic”.
Fotografija. Sredozemni galeb / Biljana Ječmenica

Konferencija je okupila sudionike iz područja očuvanja prirode, ribarstva, organizacije civilnog društva, državne institucije te regionalne i međunarodne stručnjake.

Projekt „LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu / Seabird conservation network in the Adriatic” osmišljen je kao doprinos rješavanju glavnih problema u očuvanju morskih ptica na području srednjeg Jadrana s naglaskom na tri vrste: sredozemni galeb (Larus audouinii)kaukal (Calonectris diomedea) i gregula (Puffinus yelkouan).

Fotografija: Kaukal / Biljana Ječmenica

S obzirom da je važno očuvati populacije ptica na prostorima na kojima one prirodno dolaze, projektom se namjerava pomoći proglasiti nova morska područja očuvanja značajna za ptice (POP područja) koja su prepoznata kao ključna područja ne samo za gniježđenje nego i za hranjenje i migraciju. Ostvarenjem projektnih ciljeva omogućit će se dugoročno učinkovito upravljanja jadranskim morem na području Hrvatske, ali i bolja zaštita i očuvanje morskih ptica, posebice ciljnih vrsta. Specifični ciljevi LIFE Artina projekta su:

  1. Identificirati glavna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u južnoj Hrvatskoj koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.
  2. Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
  3. Smanjiti brojnost kopnenih invazivnih vrsta (crni štakori) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati galebove klaukavce na području gniježđenja sredozemnog galeba.

Na Konferenciji predstavljeni su rezultati projekta u kojem su sudjelovali zajedno s ostalim partnerima: PP Lastovsko otočje, udruge BIOM, SUNCE i Birdlife Malta.

Program

Tijekom tri dana konferencije, sudionici su raspravljali o metodama praćenja stanja morskih ptica, uključivanju lokalnih zajednica u očuvanje morskih ptica, eradikaciji štakora s kolonija ptica te uspostavi i upravljanju zaštićenim morskim područjima. Sudionici su temeljem rasprava izrađivali preporuke za buduće očuvanje morskih ptica te su imali priliku slušati govore poznatih stručnjaka poput Daniela Oroa, ekologa iz Grupe za teorijsku i računalnu ekologiju Centra za napredne studije (CEAB-CSIC) u Španjolskoj, te Nicolae Baccetti, višeg istraživača u ISPRA-i, Talijanskom institutu za zaštitu okoliša i istraživanja.

Fotografija: Palagruža / Marko Petric

Projekt je također doprinio razmjeni iskustava s drugim stručnjacima i zajedničkom izradi preporuka za očuvanje morskih ptica na Jadranu i Sredozemlju.

Kao što su pokazali rezultati ovog projekta, suradnja i zajednički napor su ključni za očuvanje vrsta i staništa.

Fotografija: arhiva PP Lastovsko otočje

Video o LIFE Artina projektu

Autor: lifeartina.eu

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Novi Vinodolski obilježava važne obljetnice u turizmu

Read Next

Pećinski park Grabovača – Poučne staze