Hrvatska kamping ponuda

1. Od sjevera Hrvatske, rta Savudrije pa do juga, rta Prevlake, u Hrvatskoj djeluje 526 kampova, od kojih 161 iznad 1000 mjesta i 365 manjih (mini kampova do 30 mjesta) s ukupnim kapacitetom od 179.574 mjesta.

2. Najveći dio kampova čine kamping objekti sa 3 i 4 zvjezdice, a razina kvalitete odgovara pretežito zapadnoeuropskim kamping klasifikacijama.

3. Hrvatska je i europska kolijevka naturističkih kampova, ima ih ukupno 12, od toga u Istri 7, Kvarneru 3 i Dalmaciji 2. Postoji također 17 naturističkih plaža koje su dijelovi kamping ili hotelskih plaža.

4. Općenito duž cijele obale hrvatskog Jadrana u kampovima ima nekoliko pješčanih plaža preporučljivih za mlade roditelje s djecom. Veliki dio plaža je šljunkovit i kamenit te je zbog takve strukture morskog dna more vrlo čisto i atraktivno za plivanje. Sunčališta uz plaže su uglavnom betonska ili kamenita.

5. U većini kampova vodi se briga o ekološkoj zaštiti prirode.

6. Većina kampova otvara svoja vrata za uskršnje praznike, što je uvjetovano terminom koji je svake godine različit. Ipak u pravilu kampovi se otvaraju početkom travnja i zatvaraju sredinom listopada, a oni koji rade prije ili poslije navedenih termina imaju u 5% sanitarija i društvenih prostorija grijanje te ostale usluge neophodne za funkcioniranje kampova.

7. Vrlo malen broj kampova otvoren je cijele godine. Ispravan raspored za tekuću godinu može se naći na internet stranicama Hrvatske turističke zajednice (www.htz.hr) ili za najbolje kampove na stranicama Top camping udruge (www.topcamping.hr).

8. Velik dio kampova raspolaže svojim vlastitim smještajnim jedinicama koje mogu biti bungalovi, apartmani, studio, chaletsi/ ili mobil-homes. Za rezervaciju treba pisati na označeni e-mail svakog pojedinog kampa Hrvatske, gdje možete najprije izabrati kamp koji želite, a zatim se linkom spojiti na traženu adresu i izvršiti rezervaciju.

9. Dvadeset posto svih hrvatskih kampova su članovi UTKK-a (Udruge top kamping kvalitete), što može biti referentna adresa za upite, reklamacije, dodatna objašnjenja i pitanja za koja nemate odgovor na internetu. Članovi TOP camping udruge su posebno označeni TOP tablicom i kontrolirani.


10.U Hrvatskoj je kažnjivo i nije dozvoljeno kampiranje na slobodnim prostorima izvan registriranih kampova ili parkinga za karavane i kampere.

Autor: www.topcamping.hr

Fotografija: Luka Tambača

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Maksimalno na strani prirode

Read Next

U srcu Šibenika “Civitas Sacra” održana je Konferencija vjerskog turizma, sakralne baštine i hodočašća