Nacionalni park Paklenica

Na cijeloj dužini, od Senja do Zrmanje, doline Velike i Male Paklenice jedini su prekidi kontinuiteta cjelovite primorske padine Velebita. Kanjonske doline uz more, a prema unutrašnjosti šire doline uvukle su se do pod najviše Velebitske vrhove, a njihovim koritima teku i jedini potoci velebitskog primorja.

Klanac Velike Paklenice dug 2,5 km, u čijem gornjem dijelu se nalazi najveća okomica u Velebitu: Anića – kuk. Ta 400 m visoka stijena ujedno je i najpoznatija alpinistička točka u Hrvatskoj.
Cijeli sliv Male Paklenice teže je pristupačan i slabije posjećen, pa je i za budućnost zacrtan kao “zona divljine” u kojoj se gnijezdi bjeloglavi sup. Od nekoliko većih speleoloških objekata u Nacionalnom parku najljepši je Manita peć u donjem dijelu Velike Paklenice. Istražena dužina ove spilje je 175 m, s impresivnim dimenzijama podzemnih dvorana. Ona najveća duga je 65 m, a visoka 32 m. Još početkom 20. stoljeća u Manitoj peći pronađen je endemičan pseudoškorpion.

Na području Nacionalnog parka postoji oko 150 km planinarskih staza i putova. Svakako najposjećenija je staza od ulazne recepcije, kanjonom Velikom Paklenicom do Planinarskog doma Paklenica (trajanje oko 2 sata).
Ulaznice za Nacionalni park Paklenicu posjetitelji kupuju na ulaznoj recepciji Parka u kanjonu Velike Paklenice, gdje također mogu dobiti sve informacije vezane za aktivnosti u Parku, te raspored rada objekata. Suvenire, koje će ih sjećati na boravak u Nacionalnom parku Paklenica, posjetitelji mogu kupiti u suvenirnicama u upravnoj zgradi Javne ustanova “Nacionalni park Paklenica” i u kanjonu Velike Paklenice.
 
Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
Starigrad – Paklenica
tel: +385 23 369-155
+385 23 369 – 803 (Ulazna recepcija Parka)
np-paklenica@paklenica.hr
www.np-paklenica.hr

Autor: visit-lika.com

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Fotomonografija – Gacka, čovjek i rijeka, Krunoslav Rac

Read Next

Kapitul kod Knina – početci starohrvatske arheologije