Dokument – Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br, 123/17.) Hrvatski sabor na sjednici 16. prosinca 2022. donio je STRATEGIJU RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE.

STRATEGIJA RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti.
Strategija je izrađena u suradnji s predstavnicima ključnih dionika hrvatskog turizma, ministarstava i drugih relevantnih institucija, a svojim je stavovima dao doprinos velik broj dionika u okviru tematskih radionica, sastanaka i intervjua. U izradu su bili uključeni i predstavnici lokalne zajednice i brojni građani koji su se uključili sudjelujući u anketnom istraživanju. Također, šira javnost imala je priliku dati doprinos u izradi Strategije svojim komentarima kroz postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem portala eSavjetovanje. Od 80 zaprimljenih komentara 25 ih nije prihvaćeno.
Prije finalizacije Strategije napravljena je Analiza scenarija koja predstavlja proces strateške ocjene potencijalnih alternativnih budućnosti i njihova utjecaja na hrvatski turizam i čini podlogu za određivanje razvojnih smjerova, ciljeva i provedbenih mehanizama.
Analiza je identificirala ključne izazove povezane s razvojem održivog turizma, njihov utjecaj na održivost te donijela smjernice za razvoj održivog turizma koje su temelj izrade Strategije. Potrebno je napomenuti da se pri analitici koriste podaci iz 2019. godine, kao posljednje pretpandemijske godine.

Strategija sadrži viziju razvoja turizma u Republici Hrvatskoj u smjeru održivosti, razvojne potrebe i potencijale koje treba ostvariti te donosi konkretna prioritetna područja za ostvarenje strateških ciljeva koji su definirani sukladno stavovima ključnih dionika uz uvažavanje globalnih trendova. Na temelju Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine izradit će se Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine koji će sadržavati operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere.

Vizija je razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:
Poštujući prirodno i kulturno naslijeđe i jedinstveni identitet svih regija, stvorit ćemo održiv cjelogodišnji turizam poželjan za investicije, rad i život, koji doprinosi skladnom gospodarskom razvoju Hrvatske

PREUZMITE DOKUMENT: STRATEGIJA RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE

Izvor:
Dio NN: Službeni
Vrsta dokumenta: Ostalo
Izdanje: NN 2/2023
Broj dokumenta u izdanju: 18
Stranica tiskanog izdanja: 31
Donositelj:Hrvatski sabor
Datum tiskanog izdanja: 4.1.2023.
ELI: /eli/sluzbeni/2023/2/18

Važno nam je ovdje naglasiti s obzirom na to da agencija LUX Promocija (autor portala Neodoljiva Hrvatska) desetak godina djeluje na razvoju vjerskog turizma – da je kao poseban oblik turizma u novoj strategiji, koji pridonosi razvoju turističke ponude više vrijednosti, zastupljen i vjerski turizam.

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac boravila je u Vatikanu povodom obilježavanja 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Vatikana te najavila razvoj vjerskog turizma Hrvatske…

U kontekstu Strategije razvoja održivog turizma do 2030., daljnji razvoj vjerskog turizma predviđen je kroz valorizaciju kulturne baštine te kroz uključivanje u međunarodne mreže i udruženja kao i turističke rute

Tijekom posjeta Vatikanu, ministrica je održala sastanke s predsjednikom Dikasterija za evangelizaciju monsinjorom Rinom Fisichellom te stalnim predstavnikom Svete Stolice pri Svjetskoj turističkoj organizaciji (UNWTO) monsinjorom Maurizijem Bravijem, s kojima je razgovarala o važnosti vjerskog turizma u kontekstu razvoja održivog turizma te strateškim aktivnostima koje Hrvatska poduzima u cilju podizanja konkurentnosti i kvalitete turističke ponude kroz cijelu godinu.

„Hrvatska ima dugu povijest vjerskog turizma utemeljenu na brojnim svetištima i sakralnim objektima koji privlače hodočasnike iz cijelog svijeta, a njegovu važnost u razvoju održivog, inovativnog i otpornog turizma Vlada RH prepoznala je i kroz Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine. U kontekstu Strategije razvoja održivog turizma do 2030., daljnji razvoj vjerskog turizma predviđen je kroz valorizaciju kulturne baštine te kroz uključivanje u međunarodne mreže i udruženja kao i turističke rute, što će dodatno osnažiti prepoznatljivost Hrvatske kao cjelogodišnje autentične destinacije na emitivnim tržištima, ali i doprinijeti ostvarenju našeg strateškog cilja – razvoju cjelogodišnjeg i regionalno uravnoteženijeg turizma“, istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Na sastancima je zaključeno kako vjerski turizam zasnovan na uvažavanju društvene i kulturne autentičnosti destinacija, kao i očuvanju sakralnog nasljeđa, vjerskih događaja i tradicijskih vrijednosti doprinosi razvoju održive i dugoročne gospodarske aktivnosti i razvoju održivog turizma.

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Fotografija: tzdubrovnik.hr

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Kula Lotrščak

Read Next

Park prirode Kopački rit – močvarni dom tisućama bioloških vrsta