Svjetski dan djece 2022.

Svjetski dan djece 2022. – Dan kada je usvojena Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.  

Preuzmite Konvenciju o pravima djeteta prilagođenu djeci 

Prije 33. godine svijet se ujedinio u želji da zajedno stvaramo svijet kakav zaslužuju djeca. Svijet u kojem će svako dijete imati priliku rasti, učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente, odrastati u obitelji, biti sigurno i zaštićeno. 

U trenucima kada se mijenjao svjetski poredak, padao Berlinski zid, rađao internet – svijet se ujedinio u obrani djece i djetinjstva. 20. studenoga 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djeteta, međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u povijesti.

Vlada Republike Hrvatske donijela je posebnu odluku kojom se na temelju notifikacije o sukcesiji od bivše države Hrvatska smatra strankom Konvencije o pravima djeteta od dana osamostaljenja, 8. listopada 1991. godine. 

Prije prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, nije postojalo široko prihvaćanje temeljne veze između dobrobiti djece i snage društava u kojima žive. Zato je Konvencija tako važna prekretnica. Konvencija je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale. 

Preuzmite bojanku “Koja je boja prava?” i upoznajte svoje dijete s pravima djece

Prava djece nemaju rok trajanja. Ona su univerzalna i svevremenska. Djeca su naša budućnost, no njihova budućnost počinje sada.  Svaka generacija, prilika je za stvaranje temelja za novi, bolji svijet. Prilika koju ne smijemo propustiti. Prilika da stvorimo svijet dostojan djeteta. 

Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava. 

Pogledajte crtić o pravima djece!

Fotografija Mislav Mesek

Uloga djece i mladih u kreiranju budućnosti

Danas na svijetu živi 1,8 milijardi mladih, koji čine četvrtinu svjetske populacije. Mladi imaju ogroman potencijal da doprinesu društvenom, političkom i ekonomskom razvoju. Imamo odgovornost raditi s njima kao partnerima i pokretačima promjena.  

Djeca i mladi dižu glas o pitanjima koja su važna za njihovu generaciju – od klime do mentalnog zdravlja, obrazovanja, diskriminacije, nasilja – te pozivaju odrasle da reagiraju. Djeca i mladi imaju drugačiju perspektivu od odraslih i donose nova i kreativna rješenja za probleme s kojima se svijet suočava, a oni nose u svojem odrastanju.    

Participacija djece i mladih jedan je od temelja građanskog društva. Osim što predstavlja ostvarenje prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta, stvaranjem uvjeta da se glas djece i mladih čuje i uvaži, pridonosi se vidljivosti djece i mladih kao važne društvene skupine te percepciji djece kao nositelja i aktivnih uživatelja svojih prava.    

Važan dio UNICEF-ova mandata je da djeci i mladima osigura platforme koje ih osnažuju, da ih podrži da se zalažu za pitanja koja utječu na njihove živote, i da povezuje djecu, mlade i donositelje odluka. Imamo odgovornost raditi s njima kao s partnerima i nositeljima promjena za danas i sutra.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana djece, UNICEF želi dodatno podržati i istaknuti djelovanje djece i mladih – za djecu i mlade.

Želimo podržati djecu i mlade da progovaraju, pomoći da se njihova mišljenja bolje čuju te inspirirati dobrim praksama kojima potičemo angažman djece i mladih kao zagovornika vlastitih i kreatora rješenja.  

Kroz simbolična događanja i susrete te aktivaciju na društvenim mrežama promoviramo aktivnosti i dobre prakse čiji je cilj omogućiti da se glas djece čuje te da se poveća participacija djece i mladih. Želimo da djeca i mladi budu u fokusu, želimo im pomoći da sami zagovaraju svoja prava, da se čuje njihov glas kao vizionara i kreatora rješenja problema 21. stoljeća.   

Učimo o pravima djece

Iskoristite naše materijale da s djecom razgovarate o pravima djece, zaigrajte igre o dječjim pravima, ili se zabavite uz tematsku bojanku i crtić.

Autor: UNICEF

2 Reviews

5

Aleksandra

Sretan!!!

5

Aleksandra

Sretan!!!

Write a Review

Read Previous

Doživite čaroliju prosinca u Gackoj

Read Next

Pripreme za Advent u Varaždinu