SeaHeat – Specijalna bolnica za ortopediju iz Rovinja toplinsku energiju dobivat će iz mora

Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu i u potpunosti će pokrivati i potrebe za potrošnom toplom vodom u dvije bolničke zgrade neto površine više od 6.500 kvadratnih metara, izvijestili su iz te zdravstvene ustanove

U Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” iz Rovinja realizirat će se jedan od prvih domaćih pilot projekata dobivanja toplinske energije iz mora s ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti.

Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu i u potpunosti će pokrivati i potrebe za potrošnom toplom vodom u dvije bolničke zgrade neto površine više od 6.500 kvadratnih metara, izvijestili su iz te zdravstvene ustanove. 

Fotografija: Daniel Cerin

Radi se o projektu proizvodnje ogrjevne energije iz mora naziva Sea for Heritage Energy Transition (SeaHeat), vrijednosti gotovo milijun eura, a realizira se u suradnji sa partnerima među kojima su, uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. – IRENA, zagrebački Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet te partner Apenhet AS iz Kraljevine Norveške.

Osnovni cilj projekta je promovirati energetsku obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetsku učinkovitost. Dizalice topline će u potpunosti pokrivati i potrebe za potrošnom toplom vodom. Predviđa se ugradnja četiri inverterske dizalice topline 25 do 100 kW nominalnog toplinskog učinka svaka.

Jedan od važnih ciljeva projekta je i da kao ogledni primjer potakne i druge tvrtke i institucije na korištenje mora kao inovativnog izvora toplinsko-rashladne energije, edukacija i svojevrsni transfer znanja kroz partnersku suradnju više dionika.

Projekt je uspješno kandidiran za financiranje putem fondova za što je osigurano 85 posto bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“. Projektna dokumentacija izrađena je 2018. i 2019. te su ishođene sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela.

Ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj Marinko Rade i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, potpisali su nedavno ugovor za projekt Sea for Heritage Energy Transition u vrijednosti od 955.208 eura.

Fotografija: Daniel Cerin

Osnovni cilj projekta je promovirati energetsku obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetsku učinkovitost.

Iako Hrvatska posjeduje desetljetno iskustvo u korištenju morske vode kao ogrjevnog ili rashladnog energenta posredstvom dizalica topline, sustavi nisu jako rašireni unatoč golemom potencijalu jadranske obale gdje je velik broj potrošača, posebno u turističkom sektoru, a koji koriste znatne količine energije.

Istarska regionalna energetska agencija (IRENA) ima dugogodišnju suradnju s nositeljem projekta Specijalnom bolnicom za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. IRENA je pripremala prijavu za natječaj Ministarstva zdravstva za financiranje izrade tehničke dokumentacije energetske obnove zgrade B bolnice koja je također pilot lokacija u ovom projektu. Kao partner sa značajnim iskustvom u provedbi projekata financiranih različitim EU sredstvima, sudjeluju u aktivnostima Instalacija i poticanje korištenja sustava toplinske energije mora, te popularizaciji energetske tranzicije naročito u zaštićenim zgradama.

Izuzetno je važna suradnja sa partnerom Apenhet AS koji će prenijeti svoja iskustva, ali i učiti od hrvatskih partnera. Apenhet AS specijaliziran je za komunikaciju, kreiranje, prezentaciju te širenje znanja na interaktivan i vizualno atraktivan način te će kao partner pomoći u podizanju svijesti i povećanju dosega i vidljivosti aktivnosti.

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) te Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pomoći će u kvalitetnijoj provedbi postupka ugradnje sustava korištenja toplinske energije mora. U toj ulozi, Fakulteti će djelovati kao dodatno neovisno nadzorno i savjetodavno tijelo.

Prikupljeni rezultati tijekom projekta biti će temelj za izradu elaborata s analizom potencijala proširenja sustava grijanja i hlađenja dizalicom topline na sve zgrade u sklopu kompleksa Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno te izrada smjernica i preporuka za korištenje toplinske energije mora u procesu energetske tranzicije zaštićenih zgrada koje će FSB izraditi u suradnji sa RGN-om i IRENA-om.

Autor: bolnica-rovinj.hr

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Kostelka knedle kušajte u srcu like, Ličkom Lešću

Read Next

Jesen na pijatu u središnjoj Istri