Tilurij – rimski legijski logor

Zaštićeno kulturno dobro

Rimski legijski logor Tilurij (Tilurium) smjestio se na sjeveroistočnom dijelu visoravni iznad Trilja, na desnoj obali rijeke Cetine (Hyppus), kao jedno od najznačajnijih vojnih središta rimske provincije Dalmacije – tabor VII. rimske legije (legio VII. Claudia pia fidelis).

Prostire se na oko 12 ha površine, a u današnje je vrijeme antička naseobina prekrivena središnjim dijelom sela Gardun, koje se nadvija ponad Trilja. Logor je smješten na strateški vrlo značajnom položaju budući nadmorskom visinom dominira okolicom i tako omogućuje kontrolu komunikacija preko rijeke Cetine. Dio bedema danas je dobro vidljiv na zapadnoj strani logora i djelomično na sjevernoj strani.

Među nalazima s Garduna brojni su i pokretni nalazi iz rimskoga vremena, posebno ulomci vrlo luksuznih keramičkih i staklenih posuda, različiti nakitni i uporabni predmeti, metalni dijelovi vojne opreme, oruđe i oružje, primjerci novca te ulomci natpisa i skulpture.

Autor: visittrilj.com

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Hrvatska kuhinja

Read Next

Terra Negra Country Club