Posjetiteljski centar – Đurđevački pijesci

Usporedno s desnom obalom rijeke Drave prostire se cjelovit pojas niskog zatalasanog pjeskovitog humlja. Taj osebujan geomorfološki fenomen u okolici Molvi, Đurđevca, Kalinovca i Kloštara Podravskog predstavlja najveće i najviše naslage eolskih pijesaka u Hrvatskoj najčešće nazivanih „Đurđevački pijesci“.

Tijekom zadnje pleistocenske oledbe ledenjaci su glacijalnim procesima erodirali stjenovitu alpsku podlogu i akumulirali materijal na nižim područjima. Prijelazom u holocen, alpski ledenjaci se tope i tadašnja neusporedivo veća i snažnija Paleo – Drava tijekom transporta dodatno usitnjava glacijalne sedimente. Nad tadašnjom stepskom Podravinom pušu puno snažniji vjetrovi koji riječne nanose raznose i akumuliraju upravo na područje današnjih Pijesaka pritom oblikujući pustinjske reljefne oblike – dine!

Dio pijesaka koji se nalazi istočno od grada Đurđevaca 1963. godine proglašen je posebnim geografsko-botaničkim rezervatom kao lako prepoznatljivo i jedinstveno stanište u kojem se isprepliču pontski, aralo kaspijski, borealni, srednjeeuropski, atlantski, submediteranski florni elementi s psamofitskom vegetacijom i velikim brojem endemskih vrsta.

POSJETITELJSKI CENTAR ĐURĐEVAČKI PIJESCI

Novootvoreni posjetiteljski centar Đurđevački pijesci na multimedijalan način posjetiteljima kroz koncept proširene stvarnosti u zatvorenom prostoru prezentira sve posebnosti pustinjskog krajolika i bogatstvo raznolikosti životinjskog i biljnog svijeta koji živi na pijescima i to neovisno o godišnjem dobu i vremenskim uvjetima.

Autor: podravinaiprigorje.hr

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Doživi mirise jeseni – 14. vukovarski etno sajam

Read Next

Održana je 54. Iločka berba grožđa – sjajni vinari i inovativna robotika za najmlađe