Palača najmoćnijih velikaških rodova – Dvorac Odescalchi

Grad Ilok mjesto je bogate spomeničke i kulturno-povijesne prošlosti koji je na svom prostoru zadržao kontinuitet življenja.

Prvi spomen veće urbane cjeline je od vremena rimskog Cucciuma, a u srednjevjekovlju doživljava ekspanziju te postaje jedan od najvažnijih gradova slavonsko-srijemskog međurječja. Muzejski fundus nastaje na temelju arheoloških iskopavanja sa brojnim raritetima svih povijesnih razdoblja i na temelju ostavštine aristokraske obitelji Odescalchi posljednjih vlasnika palače.

U novije vrijeme grad je okarakteriziran kao „civitas amare“ jer je svojim ljepotama i atraktivnim smještajem na obronku nad Dunavom postao „IT“ mjesto za reći sudbonosno DA! Ili pak nešto starijim atributom nazivan je „kraljevstvom vina“ jer u novijim je trendovima „MUST“ na listama kušanja vina.

Na zapadnom dijelu utvrđenog grada nalazi se srednjovjekovni palas Nikole Iločkog, hrvatskog bana i kralja Bosne. Sagrađen je zajedno sa „Starim vinskim podrumom“ u prvoj polovini 15. st. i najznačajnija je stambeno-reprezentativna građevina u srednjovjekovnoj Slavoniji i Srijemu. Tijekom 16. i 17. st. Ilokom upravljaju i vladaju Osmanlije, a nakon protjerivanja Osmanlija austrijski car Leopold I. zbog velikog doprinosa Pape Inocenta XI. Odescalchija daruje ovaj dvorac (palas) 1697. Liviju Odescalchiju. Obitelj Odescalchi u 18. st. i 19. st. preobražava srednjevjekovni kraljevski dvor i vinske podrume vanjskim i unutarnjim uređenjem te ga barokizira i sva su pročelja konačno objedinjena u duhu historicizma.

Na dvorišnom pročelju južnog krila u sve tri etaže prvotno dograđen je arkadni trijem izgrađen nadžbuknom opekom što je svojstveno rimskoj arhitektonskoj kulturi, što je danas posebno prezentirano kao i slojevi srednjevjekovlja sa „češkim prozorima“ na istočno-južnoj strani pročelja. Palača je u njihovom posjedu i funkciji ljetnikovca te obitelj dolazi u vrijeme lova, berbe grožđa i ranu jesen. Nakon 1945. godine Odescalchi napuštaju svoje iločko vlastelinstvo, a njihovi potomci su i danas dio talijanskog plemstva i žive u blizini Rima. U turističkom i kulturnom smislu Palača je centralna točka naistočnijeg hrvatskog grada Iloka. Uz obale Dunava na izdignutom platou smještena je povijesna jezgra kraljevskog grada Iloka.

Palača i cjelokupna povijesna jezgra Iloka dio su projekta Ministarstva kulture RH „Obnova, istraživanje i restauracije lokaliteta na potezu Vukovar – Vučedol – Ilok“.

Po završetku radova na Palači sa novom i modernijom koncepcijom postava u sklopu kojega su arheološki, srednjovjekovni, etnografski i galerijski odjel otvoren je Muzej grada Iloka te naknadno otvoreni postavi koji tematiziraju ratove 20. stoljeća i etnografiju Srijema. Muzeološka koncepcija obuhvaća konzervatorsko-restauratorska istraživanja i prezentira slojeve gradnje palače kroz postav.

Muzej grada Iloka djeluje od 1969. u Palači Odescalchi, a osnovan je 1952. godine.U današnjem postavu Muzeja grada Iloka na prvom i drugom katu predstavljenu su tri muzejske teme: kulturno-povijesni i društveni razvoj Iloka i iločkog područja (izlošci od paleontologije do novovjekovne arheologije), povijesni i etnološki artefakti te galerijski i zavičajne znamenite osobe.

U stalnom je postavu Muzeja grada Iloka na ukupno 1075 četvornih metara izloženo 2724 predmeta, od kojih je 24 posuđeno iz drugih muzeja. U Muzeju grada Iloka danas djeluju 10 odjela od kojih su najvrijedniji: Arheološki, Kulturno-povijesni, Etnografski i Galerijski odjel. Muzejski fundus prema popisu muzejske građe iz 2017. godine broji više od 100.000 različitih predmeta.

Fundus Muzeja obogaćivao se prikupljanjem iz različitih izvora, poglavito donacijama građana s područja Grada Iloka. Već pedesetih godina prošlog stoljeća, Muzej započinje i sa sustavnim arheološkim iskopavanjima na različitim lokalitetima u mjestu, osiguravajući na taj način bogatu spomeničku građu, a istodobno i dragocjene podatke za proučavanje života stanovništva od pretpovijesti do novog vijeka.

Vizija Muzeja jest biti vodeća kulturna ustanova na području Iloka, koja će uz svoje osnovne muzejske djelatnosti biti i centar kulturnih događanja, te na taj način obogaćivati društveno-kulturnu ponudu Iloka.

Muzej organizira rad s učenicima i javnosti kroz pedagoške radionice i povremene izložbe, stručna predavanja i prezentacije te pojačanu izdavačku djelatnost i prezentaciju stalnog postava i muzejskih zbirki. Osiguravamo korištenje kulturne baštine za promociju grada Iloka i u svrhe kulturnog turizma i turizma općenito, posjetima novinara i turističkih agencija. Muzej upravlja kulturnom baštinom Grada Iloka na površini od oko 130 km, od čega je najviše zastupljena arheološka baština s više od 40 zabilježenih arheoloških lokaliteta, a više od 60 % površine čine naselja i obradive površine koje su ubrojive u neregistrirana arheološka nalazišta te ih tek treba istražiti.

Za svoj rad Muzej je dosad primio brojna priznanja i pohvale kako od stručne tako i od šire javnosti, a među značajnijima su priznanje Vukovarsko-srijemske županije za djelovanje i rad u kulturi te nominacija za prestižnu nagradu Europski muzej godine 2013. Europskog muzejskog foruma iz Liverpoola, Velika Britanija.

Godine 2017. u sklopu kulturnog turizma Vukovar-Vučedol-Ilok Muzej grada Iloka nagrađen je titulom EDEN za Europsku destinaciju izvrsnosti godine.

Autor: Maja Barić, mag. art. / www.mgi.hr

Literatura:

Barić, Maja. 65. Obljetnica djelovanja Muzeja grada Iloka: rad kustosice Ružice Černi. Ilok, Muzej grada Iloka, 2017., str. 5-12

Šulc, Branka i sur. Muzej grada Iloka – vodič stalnog postava. Ilok, Muzej grada Iloka, 2017., str. 15-22

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Biljsko jezero – Stara Drava

Read Next

Virtualna izložba keramike “Blagdanski stol”