Šibenik Card

Šibenik Card je najkorisnija pomoć pri posjetu Šibeniku.

Šibenik Card je namijenjen prvenstveno posjetiteljima i turistima, a osnovni joj je cilj povećati posjećenost kulturnih sadržaja i znamenitosti te ponuditi dodatni alat za pregled destinacije koji će omogućiti konzumaciju više sadržaja uz bolju cijenu.

Kartica je krenula kao pilot projekt te je poboljšana tehnički i sadržajno.

Vodilo se računa o tome da svi subjekti koji već jesu i koji će tek biti uključeni u projekt imaju određenu razinu kvalitete i usluge, da nude autohtone proizvode te sadržajne i specijalizirane usluge koje u konačnici utječu na kvalitetu boravka gostiju i povećanje samog doživljaja destinacije.

Više informacija na: www.sibenikcard.com

Autor: sibenik-tourism.hr

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta: U 2021. godini naglasak će biti na brendiranju Hrvatske kao sigurne destinacije

Read Next

Biljsko jezero – Stara Drava