Crkvica sv. Martina kod Milne

Crkva sv. Martina podignuta je na brijegu između Bobovišća i Milne na strateški važnom mjestu koje omogućava pregled akvatorija od Splitskih vrata do Hvara i Visa.

Jednobrodna crkva s polukružnom apsidom po proporcijama i oblikovanju pokazuje odlike zrele predromanike. Jednostavno kameno pročelje na vrhu ima zidanu preslicu s trokutastim zabatom iz 14. st. Crkva je presvođena polukružnim svodom bez pojasnica, a zidovi su raščlanjeni širokim plitkim nišama.

Nad oltarom je renesansni kameni reljef, rad radionice Nikole Firentinca, s prikazom sv. Martina na konju i prosjaka.

Crkva sv. Martina je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Autor: tz-milna.hr

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Muzej krapinskih neandertalaca

Read Next

Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta: U 2021. godini naglasak će biti na brendiranju Hrvatske kao sigurne destinacije