Rijeka Gacka – tiha ljepotica

Ljepotica Gacka s pritocima duga 61 km neočekivano tiho izvire ispod Godače u Sincu. Nakon izlaska iz krškog podzemlja već nakon pedesetak metara pokazuje svoju živahnost i razigranost rušeći se u malim slapovima tvoreći riječnu maticu ili pritoke. Lijeno dalje vijuga ravnicom do Karlova kanala kod Otočca, iza kojega se spaja s rijekom Likom.


Iako je po svim svojim osobinama krška rijeka, Gacka izuzetno spora i mirnog toka i ujednačene količine vode. Osim ujednačene izdašnosti izvora, Gacka je poznata i po stalnosti i malenim razlikama temperature. Prosječna godišnja temperatura iznosi 9,4°C (zimi 7,9°C, ljeti 10,8°C) što izuzetno pogoduje ribama iz porodice salmonida. Vode su rijeke Gacke bogate kisikom (p,1 do 13,5 mg/l), čak prezasićene, a po kemijskom sastavu blago alkalna, te prilično tvrda i obiluje kalcijevim solima.

Flora i fauna rijeke Gacke vrlo je bogata. Vodeno je raslinje bujno zbog povoljne temperature vode, ugodnog kemijskog sastava, muljevita dna, od mahovina, algi do stabljikastog bilja.


Od ribljih vrsta, Gacka je u svijetu poznata po potočnoj pastrvi (Salmo trutta) koja je meka strastvenih ribiča. Zbog obilja hrane potočna pastrva u Gackoj raste 5 do 7 puta brže nego u bilo kojoj drugoj pastrvskoj vodi na svijetu. Zato kapitalni primjerci gackine potočne pastrve nerijetko narastu i do 5 kg.


Ribolovna sezona na rijeci Gackoj počinje 1. ožujka i završava 31. listopada.

Režim ribolova: Glavni tok rijeke Gacke podijeljen je na revire A, B i C.
U revir A spada tok rijeke Gacke od izvora Tonković vrilo do Stanišić (Rogić) mosta uključujući i Sinačku pučinu od brane ribnjak do utoka u rijeku Gacku. Dozvoljen je ribolov samo na muhu. U ovom reviru predviđen je ribolov CATCH AND RELEASE i to u zoni most Podgora (prvi most) uzvodno do sastava Sinačka pučina – Gacka.
Zona od potoka Knjapovac do Tonković vrila je rezervat i zabranjen je ribolov. U revir B spada tok rijeke Gacke od Stanišić mosta do utoka rijeke Gacke u tunel Poljica. Dozvoljen je ribolov na muhu i bilo koji umjetni mamac. U revir C spada Švičko jezero i jezero Gusić polje. Dozvoljen je ribolov bilo kojim umjetnim mamcem. Nije dozvoljeno koristiti utege i plovke pri ribolovu umjetnom muhom.


Cijena jednodnevne ribolovne dozvole: 250,00 kn
Izdavanje dozvola za sportski ribolov: * GACKA d.o.o., Otočac, Trg popa Marka Mesića bb

Autor: www.tz-otocac.hr

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Muzej Like Gospić

Read Next

Dunav – zaplovite glavnom ulicom Europe