Poslovni turizam

Otkada posluju, ljudi se sastaju na različite načine. Za razliku od odmorišnoga turizma, poslovni turizam obuhvaća bilo koji oblik putovanja sa svrhom obavljanja poslovnih aktivnosti: od individualnih poslovnih putovanja, različitih poslovnih i znanstvenih skupova do poticajnih putovanja, sajmova, i sl. Često se za ovaj segment turizma koristi akronim MICE, a označava sastanke, poticajna putovanja (insentive), kongrese i sajmove te izložbe (engl. MICE: meetings, incentives, congresses, exhibitions). Najnoviji pojam koji se koristi kako bi se obuhvatilo sve sudionike ovoga posebnoga oblika turizma je kongresna industrija (engl. meetings industry).

Iako se poslovni turizam ubraja u selektivne oblike turizma, struka se slaže kako je prije riječ o biznisu, odnosno poslovanju, nego o turizmu u klasičnom smislu.

Eurostat, Statistički ured Europske unije, službeno razlikuje ove vrste poslovnih skupova: korporativni sastanci, kongresi, javne konferencije, konferencije na razini vlada, javni skupovi, konvencije, poticajna putovanja (insentivi), team building programi i ostali skupovi. Organiziraju ih privatne tvrtke i korporacije te razna udruženja (asocijacije: znanstvene, strukovne, političke i ostale udruge), a najčešća im je svrha razmjena informacija, edukacija, promocija i prodaja te poslovno umrežavanje. Jedan od novijih oblika proizvoda su poticajna ili insentiv putovanja, kojima tvrtke nagrađuju i motiviraju svoje zaposlenike ili poslovne partnere, putovanjem i poslovnim aktivnostima u novim ili egzotičnim destinacijama.

Autor: Daniela Kos, Poslovni Turizam

Fotografija: Aquatika

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Čaroliji nema kraja na Adventu đakovačkog zavičaja!

Read Next

Zdravstveni turizam